دختر گل ما، رستا ،دختر گل ما، رستا ،، تا این لحظه: 7 سال و 5 ماه و 20 روز سن داره

مسافر كوچولوي ما

5 ماه گذشت ....

دخترک شیطون مامان 5 ماهه شدی و همزمان با 5 ماهگی اولین سفر را نیز تجربه کردیم . آنقدر دریا را دوست داشتی و برای موجها ذوق میکردی که برایم باور کردنی نبود اما توی ماشین بیقراری میکنی من هم برای این مسافرت خیلی نگران بودم  و میترسیدم که تو اذیت بشی . آخه به قدری شیطون شدی که یک لحظه آروم و فرار نداری ، برای همین نشستن توی ماشین ناراحت و محدودت میکنه و در نهایت غر میزنی . خلاصه که گذشت، خوش هم گذشت ،اما اصلا" راحت نبود .   دخترکم دو روزه که به فرنی و حریره ات ، سوپ هم اضافه شده و خدارا شکر فعلا داری میخوری .وفتی غلت میزنی حرکتهای بیشتری از خودت نشون میدی ،خیلی بامزه دور شکمت میچرخی و خودت را به چیزی که بخوای با غلت زدن ...
19 خرداد 1393

یه عالمه حرف

دخترکم خیلی حرف دارم که برات بنویسم اما چه کنم که در این مقطع از زندگیمون با کمبود وقت مواجه شدم و اینقدر خسته میشم که شبها هم وقتی با هم میریم که بخوابیم گاهی اوقات زودتر از تو خوابم میبره ، تو هم خیلی شیطون شدی و کلی انرژی از آدم میگیری ولی من همه کارها را با جون و دلم برای تو میکنم ناز گل مهربونم   از کجا بگم ؟ از غلت زدنهات که در یک چشم بهم زدن سه چهار تا غلت میزنی یا از اینکه تلاش میکنی روی دستهات بلند بشی و چهار دست و پا بری اما هنوز نمیتونی بعد حرصت میگیره و شروع میکنی به گریه و من بلندت میکنم و غرق بوسه ات میکنم . وقتی دستت را میگیرم سریعا" می ایستی و راه که چه عرض کنم میدوی و گاهی اوقات من غافلگیر میشم تو کن...
8 خرداد 1393
1