دختر گل ما، رستا ،دختر گل ما، رستا ،، تا این لحظه: 7 سال و 5 ماه و 20 روز سن داره

مسافر كوچولوي ما

خوشمزه ترين همبرگر دنيا با بهترين دختر دنيا

  تقويم بالاي صفحه نشون ميده كه 2 سال و 10 ماه و 12 روز از تولدت گذشته اما من باورم نميشه كه تو توي همين چند هفته اخير چقدر بزرگ و خانوم شدي و در كنار شيطنت هاي بچگيت چقدر بزرگوارانه رفتار ميكني .   هر روز صبح كه چشم باز ميكني جاي خالي من را ميبيني ولي باز هم بزرگوارانه و با اميد صدا ميزني مامان نگااااار و منتظر جواب مادر بزرگهايت ميشوي و آنقدر صبورانه با مسافرت همزمان بابات و پدر جون كنار اومدي كه من هنوز در شگفتم ...   يك شب تو مدتي كه باباي من و باباي تو با هم رفته بودن سفر گفتي كه دلت ساندويچ همبرگر ميخواد و من و تو ،دو تايي ،با همديگه ،مادر و دختر ، رفتيم  كه ساندويچ بخوريم .من همه اش نگران بودم كه ب...
26 آبان 1395
1