دختر گل ما، رستا ،دختر گل ما، رستا ،، تا این لحظه: 7 سال و 5 ماه و 20 روز سن داره

مسافر كوچولوي ما

من و تو و آتلیه

خداراشکر روزهای تلخمون را پشت سر گذاشتیم. این یعنی اینکه تو یک مرحله بزرگتر شدی،  نه اینکه به حرف بگم  واقعا خانم شدی ، هم خوابت مرتب شده و هم غذا خوردنت فقط هنوز یاد نگرفتی چه جوری خودت بخوابی و برای خوابیدن خیلی مقاومت میکنی اما من به دختر مهربون صبور شیرین زبون شیطون شجاعم افتخار میکنم . دیشب با هم رفته بودیم آتلیه تا چند تا عکس مادر و دختری بگیریم اما مادر کچلم کردی یا خانم عکاس را یا محیط اونجا را دوست نداشتی و یا خسته شدی و یا شیطنت و کنجکاویت گل کرده بود که بهر حال 1 دقیقه آروم نگرفتی حالا نمیدونم عکسامون چی از آب در بیاد اما امیدوارم اینقدر خسته شدیم و زحمت کشیدیم دو سه تا عکس خوب از توش در بیاد . طفلک مامان زهره خیلی...
8 آذر 1394
1