دختر گل ما، رستا ،دختر گل ما، رستا ،، تا این لحظه: 7 سال و 5 ماه و 20 روز سن داره

مسافر كوچولوي ما

هجده ماهگي

                 بابا : رستا بگو آتنا رستا : ميين بابا : آتنا رستا : ميين بابا : آتنا رستا : ميين و اين داستان ادامه دارد ، داستان شوخي و بازي پدر و دختر و من هم از ديدن اين صحنه قلقلكم مي شود و مي خندم . در آغوشم مي فشارمت و ميبوسم و ميبويمت و تو دست در گردنم حلقه ميكني و شونه هايم را مي بوسي . واااااااااااااااااااااي كه لذت داشتن دختر مهرباني مثل تو حد و اندازه ندارد. .........   هجده ماهه شدي دختركم و اين واكسن را هم زديم ، من خيلي استرس اين يكي را داشتم چون شنيده بودم از همه واكسنها سخت تره ، اما خدارا شكر غير...
22 تير 1394
1