دختر گل ما، رستا ،دختر گل ما، رستا ،، تا این لحظه: 7 سال و 5 ماه و 20 روز سن داره

مسافر كوچولوي ما

ارزيابي خر است !!!!

وقتي بچه بوديم هر چيزي كه مطابق ميل ما نبود خر ميشد ..... الان هم من در محل كارم تا يك ماه آينده ارزيابي دارم و حسابي درگير و مشغولم كرده . به طوري كه براي نهار خوردن هم وقت كافي ندارم،  خلاصه همينه كه نميرسم بيام وبلاگت را بنويسم و تا آخر ارديبهشت هم وضع به همين منوال است عزيزكم ....   توي خونه هم كه سعي ميكنم به خودت برسم تا به وبلاگت و همه وقتم را به تو و  خونه و بابايي اختصاص ميدم و كلا از دنياي مجازي به دورم يا دارم دور و بر دختر خوشگلم ميچرخم و يا تو آشپزخونه ام و در نهايت اگه وقت بشه و حالي برام مونده باشه يه حال و احوالي با بابايي بكنم . ( طفلك بابايي )   عزيزكم خيلي شيطون و شيرين و بامزه ...
5 ارديبهشت 1394
1