دختر گل ما، رستا ،دختر گل ما، رستا ،، تا این لحظه: 7 سال و 5 ماه و 20 روز سن داره

مسافر كوچولوي ما

بهترين نگاهبان دخترم

نازگلك ديشب نميخوابيدي ، بيخوابي به سرت زده بود يا اينكه ميخواستي با خاله نگين و مامان زهره و پدر جون باز هم  بازي و شيطوني كني .در هر حال گريه ميكردي و نميخوابيدي و منم خيلي خسته بودم و اصلا" نميتونستم چشمهام را باز نگه دارم ، تو را به اونها سپردم و به معناي واقعي كلمه بيهوش شدم. وقتي خسته شدي و خوابت گرفته بود اومدي و كنارم خوابيدي .تا صبح چندين بار بيدار شدم و نگاهت كردم و تنها اثري كه از شيطنت ديشب به جامانده بود خواب راحتي بود كه داشتي. اما من صبح زود از خواب بيدار شدم  و دقايقي مبهوت معصوميت چهره ات شدم ، دلم نميخواست بيام سركار دوست داشتم همانجا بشينم و تا وقتي بيدار ميشي نگاهت كنم . اما بالاخره دل كندم و راهي شدم . هو...
26 شهريور 1393

هشت ماهگي

   با ناباوري تقويم را نگاه ميكنم و ميبينم كه هشت ماهت هم تموم شد اما هنوز اندازه هات كوچولوان ، هنوز لباس سايز 1 ميپوشي ولي خيلي بزرگ شدي دخملك ، خيلي باهوشي و تمام كارهات از سنت جلوتره ، اصلا" تو اشانتيون دختري.   دختر مهربونم ديشب رفته بوديم مهموني و تو من را سورپرايز كردي خيلي ذوق زده شده بودم تا ديشب فقط ميتونستي روي چهار دست و پات بلند بشي و چند ثانيه در همون حالت بموني اما ديشب دو سه تا قدم رفتي جلو و دستت را به لبه مبل گرفتي و بلند شدي . الهي  من قربون اون زانوهاي كم توانت برم ، ميدونم كم كمك قوي ميشي و چهار دست و پا ميري ، راه ميري و ميدوي و هر لحظه  من و بابايي را بيشتر و بيشتر عاشق خود...
17 شهريور 1393

ويروس لعنتي و دندونهاي خوشگل

ناز گلك روزهاي عجيبي را گذرونديم ولي من باز هم نتونستم بيام و وبلاگت را به روز كنم و از اين مسئله ناراحتم چون هر اتفاقي اگر همون موقع نوشته بشه همه  احساسات تلخ و شيرينش را در خود داره و بهتر به دل ميشينه اما واقعا" وقت كم ميارم چه سر كار و چه تو خونه...........   دخترم خوشحالي بابت خوب وزن گرفتنت ديري نپاييد چون ويروس لعنتي اومد سراغت و سه شبانه روز تو تب ميسوختي و بعد از اينكه تبت قطع شد يك شب تا صبح هر 2 ساعت يك بار بيدار ميشدي و يه عالمه گريه ميكردي و در نهايت صبح تمام بدنت دونه هاي ريز زير پوستي زده بود و فكر كنم خارش آنها اذيتت ميكرد . البته وقتي تب كردي و بردمت دكتر چون تبت بالاي 38 درجه بود دكترت حدس زد كه ...
8 شهريور 1393
1