دختر گل ما، رستا ،دختر گل ما، رستا ،، تا این لحظه: 7 سال و 5 ماه و 20 روز سن داره

مسافر كوچولوي ما

بالاخره دكتررا راضي كرديم ...

نوگلكم ديروز وقت دكتر داشتيم و بالاخره دكتر از روند وزنگيري سه هفته گذشته راضي بود و گفت هر كاري كه اين مدت كرديم را ادامه بديم . مجوز هم براي اضافه كردن يك سري مواد غذايي ديگه به سوپت گرفتيم و كلي خوشحال بوديم . اما انگار چشمت كرده باشم دوباره بد غذا شدي و سوپت را نميخوردي اما ديشب با ولع تمام ميخواستي از پلو ما بخوري .خلاصه كه اين غذا خوردن شما هم شده يه نگراني براي ما .   دخترم آخرش بابايي پيروز شد و از شنبه يه خانمي به عنوان پرستار به خونمون مياد . ديروز و پريروز مامان زهره و امروز عمه الهه با شهرزاد خانم پيشت بود . خيلي خانم مهربان و معقولي به نظر مياد اما من هنوز نميتونم فكر كنم يك لحظه هم تو تنها ، بدون مامان زهره يا...
20 مرداد 1393

خواب ناغافل من و اولين اشكهاي دخترم

دختر گلم امروز خيلي روز بدي را شروع كردم . صبح بيدار شدم تا شير بهت بدم و بيام سر كار . داشتي شير ميخوردي ، منم يه لحظه خوابم برد و اصلا متوجه نشدم كه غلت زدي و از تخت افتادي پايين .  هم من خيلي ترسيدم هم تو . هنوز هم داره تو بدنم ميلرزه و اين اولين باري بود كه به غير از موقع واكسن زدن اينطوري گريه كردي و اشك ريختي . تمام وجودم به درد آمده بود و بيشتر  ناراحتيم به خاطر اينه كه خودم را مقصر ميدونم .  با اينكه اصلا" سرت قرمز نشد و ورم نكرد، تا 1 ساعت پيش خيلي نگرانت بودم چون يه بار بالا آوردي اما خدارا شكر مامان زهره خبر داده كه حالت خيلي خوبه ، شيرت را خوردي ، خوابت را رفتي و حالا داري بازي ميكني و هيچ مشكلي نيست . ...
15 مرداد 1393

هفت ماهگي نوگل خندانم

دختركم ، نوگلم ، عزيزكم هفت ماه از روزي كه به دنيا اومدي گذشته و من فكر ميكنم زود گذشت و همه لحظاتي كه گذشت با تو خوب و دوست داشتني بود ، اين روزها سرعت يادگيري و تغييرات تو خيلي زياده و هر لحظه ميتوان منتظر كاري جديد از تو بود و ما را شگفت زده ميكني . تعطيلات اخير همه فاميل رفته بودند شمال اما ما به خاطر گرما و شلوغي نرفتيم چون مطمئن بوديم كه تو اذيت ميشي ولي با خاله سيمين و تارا و مامان زهره و پدر جون رفتيم كاهكش اتفاقا" خيلي خوش گذشت و هوا عالي بود . تو با روروئكت توي ايوون بزرگ اونجا خيلي حال كردي و از اين ور به اون ور ميدويدي. براي اولين بار تونستي زاينده رود را اونجا ببيني و كلي براش ذوق كردي . آخه رودخونه اونجا آب داره . در مو...
14 مرداد 1393
1